Sunday, February 8, 2015

Most Useful Turkish Words,Phrases,Verbs to Use While Travel Turkey

Most Useful Turkish Words,Phrases,Verbs to Use While Travel Turkey

It's always best to know some basic words of the local language when you visit a country. Turkish people attempt their best to help you when you have language barrier, however, not all Turks can communicate in English.
Most Useful Turkish Words,Phrases,Verbs to Use
Useful Turkish Words

The majority of dining establishments have menus in both Turkish and English,but still good to carry that list below with you.
So, long story short here are some phrases that will help you during your visit to Turkey.You can also download Most Useful Turkish Words,Phrases,Verbs to Travel Turkey in printable word format from Google Drive.

English Greetings                                          Turkish Greetings: • Hi!                                                                  Merhaba!
 • Good morning!                                                  Günaydın!
 • Good evening!                                                  İyi akşamlar!
 • Welcome! (to greet someone)                          Hoş geldiniz! (answer: Hoş bulduk!)
 • How are you?                                                  Nasılsın(ız)?
 • I'm fine, thanks!                                          İyiyim, teşekkür ederim!
 • And you?                                                          Ya siz?
 • Good/ So-So.                                                   İyi / Şöyle böyle
 • Thank you (very much)!                                   (Çok) teşekkür ederim!
 • You're welcome! (for "thank you")                   Rica ederim!
 • Hey! Friend!                                                   Hey! Arkadaş!
 • I missed you so much!                                   Seni (sizi) çok özledim!
 • What's new?                                                   Ne var ne yok?
 • Nothing much                                                    Özel bir şey yok!
 • Good night!                                                   İyi geceler!
 • See you later!                                                   Görüşürüz!
 • Good bye!                                                   Hoşça kal(ın)!


Asking for Help and Directions


 • I'm lost                                                         Kayboldum
 • Can I help you?                                         Yardımcı olabilir miyim?
 • Can you help me?                                         Bana yardım edebilir misiniz?
 • Where is the (bathroom/ pharmacy)?                 Tuvalet/ eczane nerede?
 • Go straight! then turn left/ right!                         Doğru git (gidin), sonra sola /sağa dön (dönün)
 • I'm looking for john.                                         John'u arıyorum
 • One moment please!                                         Bir dakika lütfen!
 • Hold on please! (phone)                                 Bekleyin, lütfen!
 • How much is this?                                         Bunun fiyatı ne kadar?
 • Excuse me ...! (to ask for something)                 Bakar mısınız?
 • Excuse me! ( to pass by)                                 Lütfen
 • Come with me!                                                 Benimle gel(in)!


English Phrases                                                 Turkish Phrases


 • Do you speak (English/ Turkish)?                  İngilizce /Türkçe konuşuyor musunuz?
 • Just a little.                                                  Biraz
 • What's your name?                                          ismin(iz ) nedir?
 • My name is ...                                                  ismim ...
 • Mr.../ Mrs.…/ Miss…                                  … Bey/ …Hanım (Mrs & Ms are the same)
 • Nice to meet you!                                          Memnun oldum!
 • You're very kind!                                          Çok naziksiniz
 • Where are you from?                                  Nerelisiniz?
 • I'm from (the U.S/ Turkey)                          (Amerika/ Türkiye) 'dan geliyorum
 • I'm (American)                                                  Amerikalıyım
 • Where do you live?                                          Nerede oturuyorsun(uz)?
 • I live in (the U.S/ Turkey)                                  Amerika'da/ Türkiye'da oturuyorum
 • Did you like it here?                                          Burayı sevdiniz mi?
 • Turkey is a wonderful country                          Türkiye çok güzel bir ülkedir
 • What do you do for a living?                          Ne iş yaparsınız?
 • I work as a (translator/ businessman)                  Mütercim/ iş adamı olarak çalışıyorum
 • I like Turkish                                                  Türkçe seviyorum
 • I've been learning Turkish for 1 month          Bir aydan beri Türkçe öğreniyorum
 • Oh! That's good!                                          Öyle mi! bu çok güzel bir şey!
 • How old are you?                                          Kaç yaşındasın(ız)?
 • I'm (twenty, thirty...) years old.                          Yirmi/ otuz yaşındayım
 • I have to go                                                  Gitmem lâzım

Wish Someone Something


 • Good luck!                                                   iyi şanslar!
 • Happy birthday!                                           Doğum günün(üz) kutlu olsun!
 • Happy new year!                                          Yeni yılın(ız) kutlu olsun!
 • Merry Christmas!                                          Noelin(iz) kutlu olsun!
 • Congratulations!                                          Tebrikler!
 • Enjoy! (for meals...)                                          Afiyet olsun! (to be said after the meal)
 • I'd like to visit Turkey one day                          Bir gün Türkiye görmek isterim
 • Say hi to John for me                                  John'a selam söyle(yin)!
 • Bless you (when sneezing)                                  Çok yaşa! (answer: sen de gör!)
 • Good night and sweet dreams!                          İyi geceler ve tatlı rüyalar!

Solving a Misunderstanding


 • I'm Sorry! (if you don't hear something)           Efendim?
 • Sorry (for a mistake)                                           Özür dilerim!
 • No Problem!                                                   Önemli değil!
 • Can You Say It Again?                                   Bir daha söyler misiniz?
 • Can You Speak Slowly?                                   Daha yavaş konuşabilir misin(iz)?
 • Write It Down Please!                                   Bunu lütfen yazar mısın(ız)?
 • I Don't Understand!                                           Anlamadım
 • I Don't Know!                                                    Bilmiyorum
 • I Have No Idea.                                            Hiç fikrim yok
 • What's That Called In Turkish?                            Bu Türkçe nasıl denilir?
 • What Does "gato" Mean In English?                    'evet'' 'nun İngilizcesi nedir?
 • How Do You Say "Please" In Turkish?            "please" Türkçe nasil denilir?
 • What Is This?                                                    Bu ne?
 • My Turkish is bad.                                            Türkçem kötüdür
 • I need to practice my Turkish                            Türkçe pratik yapmam lâzım
 • Don't worry!                                                    Merak etme(yin)!

Turkish Expressions and Words


 • Good/ Bad/ So-So.                                             iyi/ kötü/ şöyle böyle
 • Big/ Small                                                             büyük/ küçük
 • Today/ Now                                                     Bugün/ şimdi
 • Tomorrow/ Yesterday                                     yarın/ dün
 • Yes/ No                                                             evet/ hayır
 • Here you go! (when giving something)             Buyurun!
 • Do you like it?                                                     Bunu seviyor musun(uz)?
 • I really like it!                                                     gerçekten çok seviyorum!
 • I'm hungry/ thirsty.                                             acıktım /susadım
 • In The Morning/ Evening/ At Night.                     Sabahleyin/ akşamleyin/ geceleyin
 • This/ That. Here/There                                     bu/ şu/ o. burada/ şurada/ orada
 • Me/ You. Him/ Her.                                             Ben, sen, o/ o (same for him & her)
 • Really!                                                             Gerçekten mi!
 • Look!                                                             Baksana!
 • Hurry up!                                                             Acele et!
 • What? Where?                                                     Ne? Nerede?
 • What time is it?                                                     Saat Kaç?
 • It's 10 o'clock. 07:30pm.                                     Saat on. Saat yedi buçuk.
 • Give me this!                                                     Bunu bana ver(in)!
 • I love you!                                                     Seni seviyorum!
 • I feel sick.                                                             Kendimi kötü hissediyorum
 • I need a doctor                                                     Bana bir doktor lâzım
 • One, Two, Three                                             bir, iki, üç
 • Four, Five, Six                                                     dört, beş ,altı
 • Seven, Eight, Nine, Ten                                      yedi, sekiz, dokuz, on

Try to memorize some of the Most Useful Turkish Words,Phrases,Verbs above in order to make use of them as part of your regular discussion.
Sharing is caring!  If you think that this article is useful and it can help others,make sure you share it on Facebook,Google+and twitter by clicking the link badges in the beginning of the article, so the others can reach it on the huge space of internet.And comment below will be a good motivation for me to write more helpful articles.Thanks for the supports.

1 comment: